SPELREGELS DAMMEN PDF

The Goal of Chess. The goal of chess is to checkmate the other king, then you have won the game. Check is when the king is in danger. Checkmate happens. Dammen – KNDB webshop. > Koopgids dammen ยท > Spelregels. Tonen als Foto- tabel Lijst. Producten van Sorteer op. Positie, Product Naam, Prijs. Dammen, ook wel bekend als ‘checkers’ of ‘draughts’ in veel landen, is een van Dammen heeft simplistische regels die iedereen snel kan begrijpen en leren.

Author: Tojalkis Melabar
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 24 September 2004
Pages: 22
PDF File Size: 18.47 Mb
ePub File Size: 1.10 Mb
ISBN: 821-6-50226-404-4
Downloads: 46489
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Basho

Sterker nog, het lijkt makkelijk om te winnen bij dammen, maar het is moeilijker als we denken. The site is also available in English Language. In tegenstelling tot bij dammen worden de geslagen stenen van de tegenstander niet van het bord verwijderd, maar tot “slaaf” gemaakt, wat inhoudt dat ze onder de eigen overspringende steen geplaatst worden.

Zo ontstaan gedurende het spel torens van verschillende hoogte. Fries dammen was in Zweden en Denemarken bekend onder de soelregels Makvaer en Maquern, namen die zijn afgeleid van de toenmalige uitspraak van de naam van het dorpje Molkwerum, en dan volgens de Scandinavische conventies gespeld. De middelste rij is in eerste instantie vrij. Er is ook een nieuwe wedstrijdvariant van het Fries dammen: Laska wordt gespeeld op een bord met 25 velden in 7 rijen.

Tegen die tijd, werd de Engels versie “Draughts” genoemd en de Amerikaanse versie “Checkers”.

We moeten de verschillende gevolgen van dubbele en driedubbele vangst begrijpen en de principes achter het positioneren van de schijven op het bord. Hulpmiddelen Danmen naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina’s Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. Een verwijzing naar de plaats Molkwerum dat bekend stond als het Friese Doolhof.

Elke partij heeft 11 soortgelijke, gladde spelregfls wit of zwartdie aan het begin van het spel worden geplaatst op de eerste 3 rijen voor de speler. De regels van het spel werden gepubliceerd in boeken rond door een Engelsman.

TOP Related Posts  PERSPECTIVAS POLITICAS LYNN DARRELL BENDER EPUB DOWNLOAD

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

igGameCenter :: Spelregels

Men speelt het op een 8×8 bord op hetzelfde bord als schakenmet 12 schijven per speler. De huidige Friese naam voor Molkwerum is Molkwar. Het wordt gespeeld op een internationaal dambord met als afwijkende regel dat ook ook horizontaal en verticaal slaan toegestaan is. Dammen is geschikt voor alle leeftijden. De stukken bewegen enkel diagonaal en de stukken van de tegenstander worden gevangen door erover te springen. Spelregele van ” https: Tot op vandaag gelden deze namen nog altijd.

Zelfs de eerste zetten die we doen moeten een doel hebben. Toch komt juist deze variant nog het dichtst bij de voorlopers van het damspel die werden gespeeld op een lijnenbord waarbij dus niet wordt gespeeld op velden, maar op kruispunten van lijnen.

Geschiedenis [ bewerken ] Deze damvariant was in de 18e eeuw al in Frankrijk bekend onder de naam Babylonisch damspel. We moeten proberen om elke beurt zo veel mogelijk spelrege,s ons voordeel te krijgen.

Spelers dammej proberen om hun schijven op te waarderen als een dmamen om meer vrijheid van bewegen ook achteruit op het dambord te krijgen.

Overgenomen van ” https: We moeten leren hoe we dit kunnen uitbuiten om zo de overmacht op het bord te krijgen. We moeten in staat zijn om gebieden te controleren op het bord. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Fries dammen

Andere spelers damen vallen op voor hun tegenstander op bepaalde locaties op het bord. Laska is een door de Duitse wereldkampioen schaken Emanuel Lasker uitgevonden bordspel voor twee spelers. Er zijn vele manieren voor beginners om te leren en te oefenen.

Als een steen de overkant van het bord bereikt, wordt hij tot officier gepromoveerd, gekenmerkt door de vervanging van de betreffende steen door een verschillend gekleurde steen.

Het Alquerque is weer sterk verwant met de varianten Zamma en Kharbaga, spelvormen die veel op Fries dammen lijken. Zie de gebruiksvoorwaarden dqmmen meer informatie. Dergelijke gedwongen zetten zijn een zeer krachtig wapen in dammen. In Nederland werd het in het begin van de 18e eeuw gespeeld onder de naam Molkwerums dammen.

TOP Related Posts  THERMINOL 66 PDF

Deze damvariant was in de 18e eeuw al in Frankrijk bekend onder de naam Babylonisch damspel. Als een toren op zijn beurt wordt oversprongen, wordt alleen zijn bovenste steen tot slaaf gemaakt.

Door deze spelvorm is het spel sneller te leren, terwijl de finesses van het eindspel juist sterk naar voren komen. Hoewel er een aantal variaties zijn, is de meest gespeelde versie is Anglo-Amerikaanse versie de standaard. Stenen van de tegenstander kunnen en moeten geslagen worden als ze schuin voor de eigen steen staan en het veld erachter vrij is.

Welkom op deze Dammen Fan site

In deze periode werden honderden wedstrijden uitgeschreven door kasteleins, waarbij er dikwijls om prijzen ter waarde van een weekloon werd gespeeld. Sommige spelers houden hun schijven op de achterste rij stationair tijdens het spel om zo de tegenstander te verhinderen dat hij een dam kan verkrijgen, enz Een plagiaatversie van het spel werd in in de Verenigde Staten op de markt gebracht onder de naam Spe,regels. De afwijkende slagregels, die ook horizontaal en verticaal slaan voorschrijven, maken de Friese variant voor de doorsnee damme in het begin verwarrend en ook ingewikkeld.

Dammen heeft simplistische regels die iedereen snel kan begrijpen en leren, maar tegelijkertijd heeft het moeilijke strategische concepten voor degenen die verlangen naar een diepe intellectuele uitdaging. We moeten streven naar kleine doelstellingen die bijdragen tot de verwezenlijking van het hoofddoel.

De twee spelers zetten om beurten.